Podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)

V roce 2021 získala firma Techapp s.r.o. podporu Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů ( reg. č. CZ.07.1.02/0.0./0.0./16_027/0000607 ). Podpora byla mířena na účast firmy Techapp s.r.o. na projekt “MocapX” v Praze za účelem “Prezentace MocapuX na mobilní platformě Android”.
Očekávaným výstupem je:
Návrh digitálního prostředí pro prezentaci inovativní služby MocapX, který zahrnuje:

V roce 2021 získala firma Techapp s.r.o. podporu Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů ( reg. č. CZ.07.1.02/0.0./0.0./16_027/0000607 ). Podpora byla mířena na účast firmy Techapp s.r.o. na projekt “MocapX” v Praze za účelem “ Tvorby digitálního marketingu ”.
Očekávaným výstupem je návrh 1 analýzy ve 4 částech a návrh 1 digitálně datově orientované marketingové kampaně v 5 částech.
Návrh analýzy, která zahrnuje 4 části: